Η ώρα ήταν περασμένες εννιά το βράδυ. Και όμως, έπινε καφέ. Τον τέταρτο από το πρωί. […]
Πήρε τον καφέ της, κάθισε αναπαυτικά στο πασάκι δίπλα από το ανοιχτό παράθυρο και χάζευε στον […]